Anasayfa Duyurular Yazı Arşivi Download İletişim
Endüstriyel Kimyasallar
Su ve Atıksu Analiz Kitleri
Havuz Kimyasalları
Teknik Bilgiler
Ürünler
Su Şartlandırma
Su ve Atıksu Kimyasalları
 English
Duyurular
Yeni Ürünlerimize Duyurular Bölümünden bakınız

 
MERKİMYA
İnşaat ve Su Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ömerağa Mh. Fethiye Cad. Karagöz İşhanı No:71 İzmit
Tel: 262 321 65 76
Fax: 262 321 65 53


ABCHLOR HS Dezenfektan, Hızlı Çözünen, Stabilize Granül Organik Klor Havuz suyu dezenfeksiyonu için kullanılan hızlı çözünen stabilize, organik esaslı aktif klor bileşiğidir. Kireç ihtiva etmediği için havuz yüzeylerinde kireç oluşumuna neden olmaz. Bakteri ve virüslere karşı etkilidir. Organik kirlilikleri okside ederek temizler ve yosun oluşumunu önlemede etkilidir. Çok hızlı çözündüğünden özellikle şok klorlamada kullanıma uygundur. Havuz suyunun Ph değerini yükseltmez ve sık sık Ph düşürücü kullanımını gerektirmez. Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkilisyle aktivite kaybı olmaz, klor kullanımını azaltır. Uygun koşullarda depolanırsa aktif klor oranı uzun süre stabil kalır. Aktif Klor Oranı : min.%56 Dozaj : Havuz suyunda aktif klor oranını 1,5-2,5 ppm arasında olması için ilk kullanımda 100m3 havuz suyu için 400-500 gr. Her gün 100m3 havuz suyu için 150-250 gr. Havuza giren sayısı çok fazla olursa günde 2 kez klorlama yapılır. Aşırı sıcak ve yağmurlu olması durumunda normal kullanım miktarının 3-4 misli kullanarak şok klorlama yapılır. Ambalaj : 15 PE kova - 50 kg. fiber drum. Mevcut tipleri : Granül ve 3-20 gr. lık tablet.

ABCHLOR LS Dezenfektan, Yavaş Çözünen, Stabilize Granül Organik Klor  Havuz suyu dezenfeksiyonu için kullanılan yavaş çözünen stabilize, organik esaslı aktif klor bileşiğidir. Kireç ihtiva etmediği için havuz yüzeylerinde kireç oluşumuna neden olmaz. Bakteri ve virüslere karşı etkilidir. Organik kirlilikleri okside ederek temizler ve yosun oluşumunu önlemede etkilidir. Özellikle havuz dibinde oluşan yosunları yok etmede çok etkilidir. Vinil kaplı havuzlar için uygun değildir. Havuz suyunun Ph değerini yükseltmez ve sık sık Ph düşürücü kullanımını gerektirmez. Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkilisyle aktivite kaybı olmaz, klor kullanımını azaltır. Çok yüksek oranda aktif klor içerdiği için tüm klorlar içinde en ekonomik olanıdır. Uygun koşullarda depolanırsa aktif klor oranı uzun süre stabil kalır. Aktif Klor Oranı : min.%90 Dozaj : Havuz suyunda aktif klor oranını 1,5-2,5 ppm arasında olması için ilk kullanımda 100m3 havuz suyu için 400-500 gr. Her gün 100m3 havuz suyu için 150-250 gr. Ambalaj : 15 PE kova - 50 kg. fiber drum. Mevcut tipleri : İnce granül ve toz.

ABCHLOR TB Dezenfektan, Yavaş Çözünen, Stabilize Granül Organik Klor Havuz suyu dezenfeksiyonu için kullanılan yavaş çözünen stabilize, organik esaslı tablet aktif klor bileşiğidir. Kireç ihtiva etmediği için havuz yüzeylerinde kireç oluşumuna neden olmaz. Bakteri ve virüslere karşı etkilidir. Organik kirlilikleri okside ederek temizler ve yosun oluşumunu önlemede etkilidir. Çok yavaş çözündüğü için gerekli aktif klor yavaş yavaş ve devamlı sağlar. Klorinatör sistemi ile birlikte kullanıma uygundur. Havuza direkt konursa havuz dibinde oluşan yosunları yok eder. Vinil kaplı havuzlar için uygun değildir. Havuz suyunun Ph değerini yükseltmez ve sık sık Ph düşürücü kullanımını gerektirmez. Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkilisyle aktivite kaybı olmaz, klor kullanımını azaltır. Çok yüksek oranda aktif klor içerdiği için tüm klorlar içinde en ekonomik olanıdır. Uygun koşullarda depolanırsa aktif klor oranı uzun süre stabil kalır. Aktif Klor Oranı : min.%90 Dozaj : Havuz suyunda aktif klor oranını 1,5-2,5 ppm arasında olması için taşma kanallarına kanal aralarına ya da klorinatöre 600-800 gr. Ambalaj : 15 PE kova - 50 kg. fiber drum. Mevcut tipleri : 200 gr. tablet

HALOBROM-T Bromlu Dezenfektan Halobrom çok geniş spektrumda yosun, bakteri ve mantar kontrolünde yavaş çözünen, etkili ve hızlı işlev gören bir biosittir. Özel kimyasalyapısı nedeni ile sürekli aktif olup, devamlı dezenfeksiyon sağlar. Dozlama brominatör ile yapılmalıdır. Dozaj : Havuz suyunda aktif klor oranını 1,5-2,5 ppm arasında olması için taşma kanallarına kanal aralarına ya da klorinatöre 600-800 gr. Ambalaj : 5 kg. PE kutu Mevcut tipleri : Granül

BROMOX Sodyum Bromür Çok geniş spektrumda yosun, bakteri ve mantar kontrolünde yavaş çözünen, etkili ve hızlı işlev gören bir biosittir. Halobrom tablet koloiyum hipoklorit ve sodyum hipoklorit gibi ürünlerin etkilerini kaybettiği durumlarda dezenfenksiyonu arttırmak içinşoklama süreti ile kullanılır. Havuz suyunda kloraminlerin mevcudiyetinde göz yanması ve cilt tahrişinin önlenmesi amacı ile tavsiye edilir. Aktif Sodyum Bromür Miktarı : min.%98 Dozaj : Özel havuz ve spalarda 1-3 mg/lt ticari havuz ve termal banyolarda 4-6 mg/lt Ambalaj : 25 kg. torba Mevcut tipleri : 20 gr.lık tablet

ABALGAECIDE S Yosun Önleyici Mevcut yosunu yok eder. Yosun oluşumunu önler havuz suyunu sağlıklı duruma gelmesini ve estetik görünmesini sağlar. Havuz suyuna periodik olarak ilave edilen algisid klorun etkin bir şekilde kullanımını sağlar ve klor tüketimini optimize eder. Çok yüksek sıcaklarda ve aşırı güneş alan havuzlarda kullanım oranı yükseltilmeilidir. Dozaj : İlk kullanımda 100m havuz suyu için 2 kg. haftada 1-2 kez 100m3  havuz suyu için 200-500 gr.  Ambalaj : 20 kg. PE bidon Mevcut tipleri : sıvı

ABALGAECIDE PLUS Polimerik Yapıda, Köpürmeyen Yosun Önleyici Mevcut yosunu yok eder. Yosun oluşumunu önler havuz suyunu berraklaştırır. Havuz suyunun sağlıklı duruma gelmesini ve estetik görünmesini sağlar. Havuz suyuna periodik olarak ilave edilen algisid klorun etkin bir şekilde kullanımını sağlar ve klor tüketimini optimize eder. Çok yüksek sıcaklarda ve aşırı güneş alan havuzlarda kullanım oranı yükseltilmeilidir. Dozaj : İlk kullanımda 100m havuz suyu için 2 kg. haftada 1-2 kez 100m3  havuz suyu için 150-250 gr.  Ambalaj : 20 kg. PE bidon Mevcut tipleri : sıvı 

ABCLEANSE Berraklaştırıcı, Parlatıcı, Çöktürücü  Suda bulunan ve suya bulanıklık veren kolloidal partikülleri birleştirerek çökmesini ve etkili bir şekilde filitre edilmesini sağlar. Bu şekilde havuz suyu çok temiz ve kristal parlaklığında olur. Floklaşmayı sağladığından kum filitresinin verimliliğini arttırır. Organik maddeleri ve yosunları çöktürerek havuz suyunun mikrobiyolojik olarak emizliğini arttırır ve dezenfektan kullanımında ekonomi sağlar. Dozaj : İlk kullanımda 100m havuz suyu için 0,5-1,5 kg. haftada 1-2 kez 100m3  havuz suyu için 150-250 gr.  Ambalaj : 20 kg. PE bidon Mevcut tipleri : sıvı   

ABFLOC PAC-110 Hızlı Çöktürücü  Havuz suyunda bulunan ve suya bulanıklık veren organik ve inorganik kaynaklı kolloid parçacıkları floklaştırarak (topaklaştırma) hızla çökmesini sağlayan ve havuzu berraklaştıran polimerik yapıda bir çöktürücüdür. Havuz suyunun sağlıklı duruma gelmesini ve estetik görünmesini sağlar. Havuz suyunda bulanıklık olduğunda uygulanır. Dibe çöken büyük topaklar dip süpürgesi ile uzaklaştırılabilir, daha küçük topaklar filitrede tutulur. Havuz suyu daha estetik ve hijyenk duruma gelir.  Dozaj : 100m havuz suyu için 1-2 kg. Ambalaj : 20 kg. PE bidon Mevcut tipleri : sıvı

ABFLOC PAC-TOZ Hızlı Çöktürücü (toz)  Havuz suyunda bulunan ve suya bulanıklık veren kolloidal parçacıkları floklaştırarak (topaklaştırma) hızla çöktürerek kolayca filitre edilmesini sağlayan kolimerik yapıda saf maddedir. Çabuk çözünür ve düşük dozlarda etkili olduğundan çok ekonomiktir. Suda bulanıklığa neden olmaz ve çöktürme hızı yüksektir. Suyun bakteriolojik kalitesini arttırır ve klorun etkin kullanımını sağlar. İnsan sağlığına zararı olmadığında içme suyu arıtım tesislerinde bile 500gr./m e kadar kullanılır.  Dozaj : 100m havuz suyu için 200-1000 kg. Ambalaj : 20 kg. PE torba Mevcut tipleri : toz

ABPLUS (+) PH Yükseltici  Alkali inorgaik toz bileşikler, havuz suyunun PH değerini istenilen seviyeye yükseltir ve bu seviyede kalması için tampon görevi görürler. Önerilen dozajda kullanıldığında metal kısımlar üzerinde korozyon riski oluşturmaz. Gerekli olan kullanım miktarı suda çözündükten sonra havuza ilave edilmelidir.   Dozaj : Suyun PH' ını 0,2 yükseltmek için 100m havuz suyu için 1-2 kg. Ambalaj : 25 kg. PE kova Mevcut tipleri : granül  

ABMINUS (-) PH Düşürücü  Havuz suyu PH değeri olması gerekenin üzerinde olduğunda inroganik toz bileşikler içeren PHMINUS ile havuz suyu PH değeri istenilen seviyeye düşürülük. Önerilen dozajta kullanıldığın metal kısımlar üzerinde korozyon riski oluşturmaz. Ancak metal kısımlarla direkt olarak teması önlenmelidir. Gerekli olan kullanım miktarı suda çözündükten sonra havuza ilave edilmedilir.    Dozaj : Suyun PH' ını 0,2 düşürmek için 100m havuz suyu için 1-2 kg. Ambalaj : 25 kg. PE kova Mevcut tipleri : granül 

ABACID Asit Filitre ve Yüzey Temizleyici  Yumuşak organik esaslı asit içerir. Havuz ekipman ve diğer yüzeyler üzerinde birikmiş olan kireç ve mineral tabakasını temizler. Asitten etkilenen (mermer, karotaş, beton vb.) yüzeyler dışında vitriviye yüzeyler seramik, cam, metal vb. yüzeylerde güvenle kullanılır. Toz halde olduğunda kullanuımı daha kolay ve ekonomiktir.     Dozaj : Kireç birikintilerini temizlemek için %10-20 çözelti uygulanır. Kullanımdan sonra yüzeyler iyice durulanmalıdır.  Ambalaj : 20 kg. PE bidon Mevcut tipleri : sıvı  

ABANTI Sertlik ve Metal İyonlarını Bağlayan Kompleks Yapıcı  Organik esaslı, klora karşı stabil olan kompleks yapıcı maddedir. Sertlik iyonlarını bağlayarak havuz yüzeylerinde, makina kısımlarında ve filitre üzerinde kireç oluşumunu önler. Demir, bakır, mangan gibi iyonları da bağlayarak bunların neden olduğu renkli su oluşumunu önler.     Dozaj : Su sertliğini 100 ppm azaltmak için 100m havuz suyu için 0,8-1 kg.  Ambalaj : 20 kg. PE bidon Mevcut tipleri : sıvı  

ABSTAB Stabilizatör  Güneş ışığı ve UV ışınları etkisiyle havuz suyundaki aktif klor hızla bozulur ve özellikle açık havuzlarda hızla azalır. Organik granül klorlar içinde bulunan stabilizatör klorun uzun süre aktif kalmasını sağlar. Stabilize olmayan kalsiyum hipoklotir ve özellikle sıvı klor kullanıldığında klor süratle azalır ve klor kullanımı artar. Bu tür klorları stabilize etmek etmek için stabilizatör kullanımı önerilir. 20 ppm altında etkisizdir, 100 ppm üzerinde kloru tamamen klitleyeceğinde  sakıncalıdır.     Dozaj : Stabilizatör oranı 25-50 ppm olmalıdır. İlk kullanımda 100m havuz suyu için 5 kg. Daha sonra 100m havuz suyu için 150-250gr.  Ambalaj : 25 kg. PE kova Mevcut tipleri : toz  

ABWINTER Kış Bakımı Maddesi  Kış mevsiminde dolu olarak bırakılan açık havuzlarda kullanılan kış bakım maddesidir. Havuz kenarlarında yosunlaşmayı ve kireçlenmeyi önleyerek sezona girişte yapılacak havuz temizliğini kolaylaştırır. Her tür su ve havuzdaki maddelerde uyumludur. Sezon sonunda havuza su sertliğine ve olabilecek kirlenmeye göre çeşitli bölgelerden ilave edilir ve 1-2 gün sirkülasyonu sağlanır.     Dozaj : 100 ppm su sertliğine kadar 100m havuz suyu için 3 lt. Daha yüksek sertlikteki sularda her 10 ppm sertlik için 0,5 lt ilave    Ambalaj : 20 kg. PE bidon Mevcut tipleri : sıvı


© 2024 Merkimya Ltd. Şti. Web Tasarım Neo Tasarım